Botox

Be Your Beautiful You

Vad är Botox

Botulinumtoxin typ A är ett registrerat läkemedel som vardagligt kallas Botox®. Det är ett muskelavslappnande medel som injiceras antingen i musklerna eller i huden, beroende på vilket område som behandlas. Läkemedlet verkar genom att delvis blockera nervimpulser i de muskler som behandlats och därmed minskas sammandragningarna i dessa muskler. Injektion av Botulinumtoxin typ A (Botox®) är en mycket vanlig, icke-kirurgisk estetisk behandling och under 2005 utfördes 3,3 miljoner behandlingar världen över. Idag finns det ingen bättre icke-kirurgisk behandlingsform för att ta bort och motverka rynkor i framförallt pannan, mellan ögonbrynen och runt ögonen. Botox® har använts i mer än 15 år för korrektion av rynkor i ansiktet.

Hur går en behandling till

Läkemedlet sprutas i mycket små mängder in i ansiktsmuskulaturen och försvagar musklernas normala rörelser, mimiken. Detta medför att veck/rynkor försvagas eller försvinner helt. Dessutom kan man med hjälp av Botox® förebygga uppkomst av rynkor. Ju mindre en muskel arbetar, desto svagare blir den. Om muskeln inte konstant arbetar, så har huden en möjlighet att återbildas i lugn och ro. Behandlingen är snabb och tar bara 20–30 minuter att utföra, beroende på hur många områden som ska behandlas. Den är inte speciellt smärtsam.

Varje behandlingstillfälle bör föregås av en noggrann konsultation och genomgång av önskat och förväntat resultat. Var inte rädd att fråga!
Botox® skall inte användas om du är gravid eller om du ammar.

Vad händer efter behandlingen

Efter behandlingen bör du inte lyfta tungt eller anstränga dig under några timmar. Därefter kan du börja röra dig som vanligt och använda smink om du så önskar. Du bör undvika alkohol på 24 timmar efter behandling. Det är också bra att du använder de behandlade musklerna som vanligt. Du bör inte ligga plant ett par timmar efter behandling. Resultatet efter en behandling börjar märkas efter ca 5 dagar, med en maximal effekt efter en månad. Vanligtvis ser man ett fullgott resultat efter 14 dagar. Resultatet kvarstår i 4–6 månader, men effekttiden är individuell. Behandlingen kan upprepas efter 3–4 månader. Upprepade behandlingar leder till en mer långvarig effekt. I och med att man slutar underhålla rynkorna, återbildas huden sakta och rynkorna minskar. Även djupt manifesta rynkor kan tillbakabildas efter ett flertal behandlingar.
Alla är vi individer och svarar olika på behandlingar. Boka alltid ett återbesök 14 dagar efter behandling. Återbesöket är kostnadsfritt och om något behöver justeras, ingår det i behandlingspriset. Undrar Du över någon speciell behandling? Ring eller mejla, så berättar jag mer.

Botulinumtoxin typ A säljs under olika namn beroende på tillverkare

Vistabel® från Allergan™
Azzalure® från Galderma™
Bocoture® från Merz Pharmaceuticals™